DESTINATARIS I OBJECTIUS

El curs està destinat a famílies que desitgen ampliar la seva experiència en els àmbits de:

  • L’acompanyament emocional dels infants
  • L’aprenentatge autònom i vivencial
  • El cultiu de les relacions des d’un enfocament amorós i sistèmic.

La formació pretén també oferir recursos i estratègies per a la creació a la llar d’ambients educatius respectuosos amb els processos de vida.

EIXOS DE LA FORMACIÓ

 Formació vivencial

El curs té un enfocament vivencial. Partim de dinàmiques grupals i d’experimentació amb els materials concrets per a posteriorment reflexionar sobre aquestes vivències.

 Formació teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen prèviament de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema.

 Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint amb els infants per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

 Materials, experiències i recursos

A més de l’experimentació directa, durant les sessions i a través del campus virtual, formadors i participants comparteixen informació sobre materials, recursos i experiències educatives.

CONTINGUTS DEL CURS

 El curs està dividit en 9 sessions que s’agrupen en tres grans mòduls:

(i) les bases en l’acompanyament,

(ii) els aprenentatges autònoms i guiats, i

(iii) els processos creatius i expressius.