El  curs mitjà d’educació viva és el segon any de la formació en educació viva, és  a dir, la continuació del curs d’introducció. En anys anteriors, aquest curs de segon any rebia el nom de curs de seguiment.

DESTINATARIS I OBJECTIUS

 El curs està destinat a mestres, educadors/es, famílies i altres persones que ja hagin realitzat el curs d’introducció.

El curs mitjà d’educació viva té com a objectius que els participants:

  • Desenvolupin les actituds bàsiques en l’acompanyament (POEMA): Presència, Observació, Empatia, coMunicació, i acompanyament Adequat
  • Adquireixin una major percepció i desenvolupin estratègies per a l’acompanyament emocional i pedagògic dels infants
  • Coneguin recursos i eines per a la preparació d’ambients i vivències d’aprenentatge de qualitat segons l’Índex de Qualitat d’Educació Viva.
CONTINGUTS DEL CURS

 El curs està dividit en 10 sessions que s’agrupen en dos grans mòduls:

(i) les actituds i les estratègies per a l’acompanyament emocional, i  

(ii) l’acompanyament pedagògic.