A l’àrea d’educació artística sovint no se li atorga la importància que li correspon en el desenvolupament integral dels infants i se li dedica poc temps a l’escola.

Des de l’educació viva es planteja la importància de contribuir al desenvolupament del llenguatge artístic dels infants propiciant vivències i experiències estimulants i enriquidores que contribueixin a fer créixer les seves capacitats i habilitats, i respectin el ritme i la idiosincràsia de cada nen. 

Amb aquest curs, volem afavorir que els participants:

  • Tinguin una visió general dels objectius de l’àrea i dels aspectes prioritaris a tenir en compte per afavorir la creativitat i la imaginació dels infants.
  • Coneguin recursos i estratègies que els faciliti el disseny d’activitats.
  • Siguin conscients de la importància de desenvolupar processos de treball que incloguin diverses activitats i tinguin un enfocament competencial.
  • Aprenguin a utilitzar materials de manera creativa i innovadora.
  • Eixamplin el seu coneixement sobre art en general i sobre art contemporani en particular i coneguin algunes tendències i artistes. 
  • Posin en pràctica processos artístics i experimentin en primera persona algunes propostes.
  • Gaudeixin de l’experiència de crear i compartir amb altres companys i s’enriqueixin amb l’intercanvi d’idees i propostes.   
  • Comparteixin vivències i emocions.