Objectius

 

El curs d’educació viva a secundària és una formació anual que té com a objectius que els i les participants:

  • Prenguin consciència del moment evolutiu en què es troba l’alumnat de secundària.
  • Adquireixin coneixements tant de caire personal com professional que facilitin l’acompanyament pedagògic i emocional de l’alumnat.
  • Desenvolupin algunes estratègies de comunicació, mediació i acompanyament emocional amb l’alumnat de secundària.
  • Construeixin uns criteris pedagògics que els permeti planificar, portar a terme i avaluar activitats d’aprenentatge segons l’enfocament de l’educació viva.

Dinàmiques de les sessions

 Cada sessió comptarà amb:

  • Una part vivencial sobre el tema a tractar, un petit taller dinamitzat pel facilitador/a del grup.
  • Una reflexió teòrica a partir del què s’ha viscut que permeti portar l’atenció a criteris bàsics sobre l’enfocament i l’acompanyament  de l’àrea en qüestió que permeti també compartir l’essència del què implica aquesta àrea d’experiència.
  • Una referència a materials i recursos pedagògics existents per a l’àrea en qüestió.
  • L’anàlisi de situacions que els i les participants estan vivint als seus instituts, com a exemple del treball de pràctica reflexiva que orienta tot el curs.