DESTINATARIS I OBJETIUS

El Curs telemàtic d’educació viva es una formació a distància destinada a educadors, famílies, i professionals de l’àmbit de l’educació, que desitgen ampliar la seva formació en relació a:

  • L’aprenentatge autònom i vivencial
  • La comunicació i l’acompanyament emocional dels infants
  • L’enfocament sistèmic en les relacions i en la institució escolar

CONTINGUTS I EIXOS DE LA FORMACIÓ

El curs està dividit en 10 sessions, cada una de les quals consta des següents apartats:

  • Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió
  • Bases conceptuals del tema, a través de documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques
  • Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d’investigació – acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per a posteriorment planificar i portar a terme noves intervencions
  • Selecció de recursos pedagògics, materials i experiències inspiradores
  • Activitats per a l’auto coneixement i per al creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l’acompanyament adequat
  • Narració final de cada sessió, un exercici d’auto avaluació de procés viscut.