MOTIVACIONS

L’associació CAIEV ofereix diversos cursos d’educació viva per afavorir el desenvolupament de les actituds bàsiques en l’acompanyament. El present curs vol, però, posar l’èmfasi en el coneixement de diverses eines i recursos per a l’acompanyament emocional i el creixement integral dels nens.

La infància és un període molt significatiu en la construcció de la personalitat. Cada persona neix amb un temperament propi i al llarg dels primers anys de vida es va configurant el nostre caràcter en base a les vivències que tenim. Sovint aquestes vivències van deixant una ferida no integrada que afecta la nostra autoestima i fa que desenvolupem personatges i patrons de comportament rígids, que ens allunyen de la nostra essència i alegria vitals.

L’educació viva pretén que els espais educatius siguin entorns per l’aprenentatge actiu però també per afavorir la construcció de personalitats sanes. Els acompanyants d’aquests espais han de ser capaços de crear contextos que afavoreixin el contacte amb les tensions latents i la seva expressió en un entorn de seguretat i acceptació que faciliti la integració i reestructuració de les vivències doloroses.

ENFOCAMENT DE LA FORMACIÓ

Aquest procés de contacte, elaboració, expressió i reconfiguració emocional que faciliti la construcció d’una autoestima més sana pot ser abordat des de diferents enfocaments i tècniques, que alhora responen a diferents cosmovisions. L’educació viva es basa en:

  • Una concepció sistèmica de l’ésser humà, que integra tot el teixit de relacions en les quals la persona està inserida,
  • Un respecte pels processos autopoiètics dels éssers vius, que confia en la força interior de l’ésser humà per guiar el seu desenvolupament en entorns adequats,
  • I un enfocament integrador de la complexitat de les dimensions de la persona ( bionener-gètica, corporal, emocional, simbòlica i cognitiva) i per tant de la diversitat de possibles intervencions. 

La formació pretén oferir diverses tècniques i recursos inspirats en múltiples branques terapèutiques: sistèmiques, bionergètiques i corporals, simbòliques i expressives, i cognitivo -emocionals – conductuals.

DESTINATARIS i MODALITAT DE SEGUIMENT DEL CURS / MONOGRÀFICS 

El curs està destinat a persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar el seu coneixement i experiència en una diversitat de recursos i eines per afavorir el desenvolupament integral i sa dels nens.

La formació es pot seguir en dues modalitats:

  • Com a curs sencer, de dos anys de duració, un total de 18 sessions, una al mes, distribuïdes en 9 sessions el primer any i 9 sessions el segon any.
  • Com a monogràfics individuals, en funció de l’interès personal.

El curs s’ofereix en modalitat de curs sencer. Si queden places disponibles, la inscripció s’obrirà a qualsevol altra persona interessada que vulgui fer algun monogràfic individual.

OBJECTIUS  

Cada sessió o monogràfic està dedicada a un recurs, tècnica o enfocament. La formació sencera pretén que els participants:

  • Entrin en contacte amb una varietat de recursos i tècniques per acompanyar el creixement emocional dels nens.
  • Desenvolupin una major comprensió de l’estructura de la personalitat infantil i dels processos d’elaboració i integració de les vivències doloroses.
  • Assoleixin una major seguretat en l’acompanyament de conflictes i símptomes del dolor emocional: situacions d’agressivitat, pèrdues, por, ansietat, separacions, hiperactivitat, mentides, exclusions, manipulacions, gelosies, etc.

EIXOS DE LES SESSIONS 

Cada sessió comptarà amb les següents parts: 

Part vivencial

El facilitador/a del grup proporciona una vivència de l’eina o tècnica d’acompanyament que es presenta. Posteriorment, s’afavoreix una introspecció personal i una reflexió en grup sobre la vivència. 

Part teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema. 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint als centres per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions.

Materials, experiències i recursos

Tant durant les sessions com a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre propostes, recursos i experiències relacionades amb la temàtica de la sessió.