MOTIVACIONS 

L’associació CAIEV ofereix diversos cursos d’educació viva per afavorir el desenvolupament de les actituds bàsiques en l’acompanyament. El present curs vol, però, posar l’èmfasi en el coneixement i desenvolupament de recursos i materials pedagògics de les diferents àrees curriculars.

DESTINATARIS i MODALITAT DE SEGUIMENT DEL CURS / MONOGRÀFICS

El curs està destinat a persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar el seu coneixement i experiència sobre els continguts, materials i recursos pedagògics bàsics dels diferents àmbits

La formació es pot seguir en dues modalitats:

 • Com a curs sencer, de dos anys de duració, un total de 18 sessions, una al mes, distribuïdes en 9 sessions el primer any i 9 sessions el segon any.
 • Com a monogràfics individuals, en funció de l’interès personal.

El curs s’ofereix en modalitat de curs sencer. Si queden places disponibles, la inscripció s’obrirà a qualsevol altra persona interessada que vulgui fer algun monogràfic individual.

OBJECTIUS 

Cada sessió o monogràfic està dedicada a un àrea o temàtica d’aprenentatge. La formació sencera pretén que els participants:

 • Coneguin en què consisteix cada àrea, com s’estructura, com contribueix al desenvolupament, quina funció social té, i com s’enquadra dins la cosmovisió de l’educació viva.
 • Tinguin vivències d’aprenentatge vivencial i actiu per a cada àrea i desenvolupin criteris de qualitat en l’acompanyament pedagògic de cada tema.
 • Coneguin materials i recursos pedagògics per la creació d’ambients d’auto aprenentatge i la preparació de propostes i tallers per a cada temàtica.

ENFOCAMENT DE LA FORMACIÓ

La determinació del currículum dels sistemes educatius es nodreix de cinc fonts d’informació (sociològica, epistemològica, psicològica, pedagògica i filosòfica o cosmovisió latent), en funció de les quals les administracions educatives estableixen les competències, les assignatures i els continguts curriculars.

Cada sessió de la formació està dedicada a una àrea o temàtica i pretén oferir una justificació de com aquesta àrea respon a les diferents fonts el currículum. Sobre cada temàtica es presentarà. 

 • Quina és l’essència i com s’estructura aquesta àrea (font epistemològica)
 • Quina realitat psicològica té i com progressa al llarg del desenvolupament (font psicològica)
 • Quin valor social té (font sociològica)
 • Com contribueix a desenvolupar la cosmovisió de l’educació viva (font filosòfica)
 • I sobretot, quins plantejaments, materials i recursos pedagògics existeixen des del vessant de l’educació viva (font pedagógica)

El curs és fonamentalment pràctic i vol posar l’èmfasi en: 

 • afavorir una vivència sobre la temàtica i
 • aportar materials i recursos pedagògics que facilitin la creació d’ambients d’auto aprenentatge i la preparació de propostes i tallers en grup.

EIXOS DE LES SESSIONS 

Cada sessió comptarà amb les següents parts: 

Part vivencial

El facilitador/a del grup proporciona una vivència en relació a la temàtica de la sessió. Posteriorment, s’afavoreix una introspecció personal i una reflexió en grup sobre la vivència. 

Part teòrica

Cada sessió incorpora també la presentació de fonaments teòrics i conceptuals. A través del campus virtual, els assistents disposen de materials de lectura i d’aprofundiment sobre els fonaments de cada tema. 

Anàlisi de situacions

Els assistents poden aportar situacions i casos que estan vivint als centres per tal que els formadors comparteixin la seva experiència i impressions sobre les situacions. 

Materials, experiències i recursos

Tant durant les sessions com a través del campus virtual, els formadors comparteixen informació sobre materials, propostes, recursos i experiències relacionades amb la temàtica de la sessió que afavoreixin la creació d’ambients i la preparació de propostes i tallers.