Objectius

El curs d’experiències educatives a secundària és una formació anual que té com a objectius que els participants:

 • Coneguin experiències actuals d’educació viva a secundària: els referents pedagògics, l’organització del professorat, i el funcionament en el dia a dia.
 • Desenvolupin algunes estratègies de comunicació, mediació i acompanyament emocional amb l’alumnat de secundària des d’un enfocament sistèmic.
 • Construeixin uns criteris pedagògics que els permeti planificar, portar a terme i avaluar activitats d’aprenentatge segons l’enfocament de l’educació viva.

Continguts

Alguns dels continguts del curs són:

 • Fonaments de l’educació viva: autopoiesi, teoria de sistemes i paradigma de la complexitat
 • Actituds bàsiques en l’acompanyament a l’alumnat de secundària i cura de la comunicació
 • Acompanyament emocional, expressió de límits, i gestió de conflictes
 • Dinàmiques de grups, tutories, i relació amb les famílies
 • Tipologia d’estructures pedagògiques i enfocaments globalitzats: ambients, aprenentatge basat en projectes, processos interdisciplinars, tallers, treball cooperatiu, aprenentatge – servei, etc.
 • Materials amb un enfocament competencial: capses de recerca, petites investigacions, creació d’ambients
 • L’aprenentatge i l’avaluació competencials: eines per a la planificació, l’observació i l’anàlisi
 • Models d’organització, gestió i cohesió de l’equip de professorat

Dinàmiques de les sessions

Presentació d’experiències

Durant el curs es presenten moltes experiències actuals d’instituts d’innovació educativa. Les experiències són presentades per l’equip directiu de cada institut. A través d’aquestes presentacions, l’alumnat podrà conèixer les bases pedagògiques, l’organització, les estructures pedagògiques i el funcionament diari de l’institut.

Desenvolupament d’estratègies d’acompanyament

Hi ha també sessions dedicades al desenvolupament de les actituds i les estratègies bàsiques en l’acompanyament: la presència, l’observació, l’empatia, l’acompanyament emocional, la comunicació, les dinàmiques de grups, les tutories individuals, etc. 

Anàlisi de situacions

Durant les sessions, les coordinadores del grup acolliran l’anàlisi de situacions que els participants estan vivint als seus instituts, com a exemple del treball de pràctica reflexiva que orienta tot el curs.