Comprendre el paper de la natura en el benestar i desenvolupament de l’infant de 0 a 12 anys i d’aquesta manera poder acompanyar infants en estades, sortides i excursions en entorns naturals, ja sigui de forma regular o esporàdica. Com l’adult s’ha de preparar, equipar i mantenir la seguretat i el confort del grup en un espai natural.