El curs està dividit en 8 sessions, cadascuna de les quals consta dels següents apartats:

Ø  Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió

Ø  Bases conceptuals del tema, a través d’un document bàsic i amb altres documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques addicionals.

Ø  Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d'investigació - acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per posteriorment planificar i dur a terme noves intervencions

Ø  Selecció de recursos pedagògics, materials i experiències inspiradores

Ø  Activitats per l'autoconeixement i el creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l'acompanyament adequat

Ø  Narració final de cada sessió, un exercici d'auto avaluació del procés viscutDESTINATARIS I OBJETIUS

El Curs telemàtic d’educació viva es una formació a distància destinada a educadors, famílies, i professionals de l’àmbit de l’educació, que desitgen ampliar la seva formació en relació a:

 • L’aprenentatge autònom i vivencial
 • La comunicació i l’acompanyament emocional dels infants
 • L’enfocament sistèmic en les relacions i en la institució escolar

CONTINGUTS I EIXOS DE LA FORMACIÓ

El curs està dividit en 10 sessions, cada una de les quals consta des següents apartats:

 • Presentació i contextualització de la temàtica de la sessió
 • Bases conceptuals del tema, a través de documents textuals, audiovisuals i referències bibliogràfiques
 • Activitats per a la pràctica reflexiva, un procés d’investigació – acció sobre la pròpia pràctica en el qual el participant observa, analitza i reflexiona sobre la pròpia pràctica per a posteriorment planificar i portar a terme noves intervencions
 • Selecció de recursos pedagògics, materials i experiències inspiradores
 • Activitats per a l’auto coneixement i per al creixement personal, que faciliten el desenvolupament de les actituds bàsiques per a l’acompanyament adequat
 • Narració final de cada sessió, un exercici d’auto avaluació de procés viscut. 

Sessió breu d'introducció a l'educació viva

El Curso telemático de matemáticas manipulativas y competenciales para las etapas de educación infantil y primaria es una formación a distancia destinada a educadores, familias, y profesionales del ámbito de la educación, que desean ampliar su formación en relación a:

 • las etapas del desarrollo del aprendizaje de las matemáticas,
 • las estructuras organizativas de la escuela y del aula que favorezcan el aprendizaje autónomo y vivencial,
 • el análisis del currículum escolar en el área de las matemáticas, y
 • los materiales y propuestas que acompañan el aprendizaje de los cinco bloques de las matemáticas escolares.